Underkategori

 • Dokumentation, information och tips om Apple och IOS.

 • Diskutera saker relaterade till entreprenörskap som redovisning, marknadsföring, och allmänna tips.

 • Dokumentation, information och tips om grafik och formgivning.

 • Dokumentation, information och tips om hårdvara och fysiska ting.

 • Dokumentation, information och tips om Linux och Opensource.

 • Dokumentation, information och tips om sökmotoroptimering och marknadsföring.

 • Denna kategori är för supportfrågor. Hjälp gärna andra medlemmar om du hittar något som du vet svaret på.

 • Dokumentation, information och tips om utveckling i alla former.

 • Documentation, information and tips om Microsoft Windows och kringrörande program.
Senaste inläggen från UEX

 • Tjänster för gratis översättning

  Översättning är en process där man skapar ett dokument med ett annat språk. Om du har en tvåspråkig ordbok i ditt hjärta gör ditt sinne automatiskt denna uppgift åt dig. Men om du inte kan mer än ett språk behöver du hjälp. Hjälpen beror på vilken typ av översättning du behöver vid den aktuella tidpunkten. När det gäller översättning av dokument kan du ibland behöva en översättning av högre kvalitet. Men om du behöver en översättning av dina konversationer kan du enkelt använda maskinöversättning.

  Ett annat bra exempel är att man kanske vill översätta något för att sedan bearbeta texten vidare. Allt du behöver är ett bra översättningsverktyg. Den hjälper dig också att förbättra din tvåspråkiga ordbok.

  Länkar på gratis översättningsverktyg Deepl - Själv gillar jag denna eftersom den säkert inte lagrar allt som du lägger upp där i samma utsträckning som Google sparar information. Google - En översättare som många känner till.

  Finns säkert andra bra översättare där ute. Lägger till ifall jag hittar fler.

  läs mer
 • XAMPP och WAMP

  Om du behöver sätta upp en lokal server snabbt för utveckling så rekommenderar jag XAMPP som funkar på flera plattformar som Linux, Mac och Windows. WAMP fungerar bara för Windows och tar mycket mera plats i systemet.

  XAMPP är en helt gratis och lättinstallerad Apache-distribution som innehåller Apache, MariaDB, PHP och Perl. XAMPP-paketet med öppen källkod har utformats för att vara otroligt lätt att installera och använda.

  Om du inte vill kladda ner Windows registret så kan du använda dig av xampp portable istället. Om du behöver en gammal version som PHP 5.6 så kan du hitta det under XAMPP nerladdningar.

  Filer c:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

  Skapa ssl certifikat via WSL. Common name ska vara exempel.se www.exempel.se. Detta behövs bara ifall server.crt och server.key som följer med inte funkar.

  openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout apache.key -out apache.crt

  Lägg in konfiguration

  NameVirtualHost *:443 <VirtualHost *:443> DocumentRoot "/xampp/htdocs/exempel.se" ServerAlias www.exempel.se ServerName exempel.se SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/apache.crt" SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/apache.key" SSLEngine on </VirtualHost> c:\xampp\readme_en.txt c:\xampp\xampp-control.exe c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts 127.0.0.1 exempel.se 127.0.0.1 www.exempel.se Tips Webrooten hittar du här c:\xampp\htdocs Filerna ska ligga under c:\xampp, annars funkar det inte. Vill du använda Linux kommandon som vim så kör det via WSL. Döda xampp-control processen med task-manager när du inte ska använda XAMPP. Länkar

  XAMPP webbsida och dokumentation.
  XAMPP nerladdning sida för olika versioner.

  läs mer
 • Felsökning av PDF-filer

  I många fall så kan PDF-filer visas fel eller sakna information som fonter i systemet. Den bästa PDF-läsaren är helt klart Google Chrome. Om du behöver fixa en fil som inte kan läsas korrekt i dina program så kan du testa att öppna den i Google Chrome och spara som pdf + välja skriv ut som bild under inställningarna.

  Av någon konstig anledning så kan man inte göra detta med Edge som kör chromium i botten. Även fast chromium för Linux funkar bra med.

  Detta gör så att PDF-filen kommer se lika ut på alla datorer eftersom Chrome gör om den till en bild i PDF-dokumentet. Filen blir större men den kommer funka bättre.

  Det sjuka här är att inte ens Acrobat Reader funkar i vissa fall.

  läs mer
 • Vad är BIP39?

  BIP39 är en designimplementation som beskriver hur kryptovaluta-plånböcker skapar den uppsättning ord (eller "mnemonic codes") som utgör en mnemonisk mening, och hur plånboken förvandlar dem till ett binärt "frö" som används för att skapa krypteringsnycklar, som sedan används för att utföra kryptovalutatransaktioner.

  Genom att sätta riktlinjer för hur plånböcker gör detta förenklar BIP39 kryptovaluta för oss. Kan du föreställa dig hur komplicerat det skulle vara om varje plånbok hade sitt eget sätt att göra saker på?

  Det är inte nödvändigt att känna till alla detaljer om BIP39 för att kunna använda kryptovaluta. Men kunskap är makt som man brukar säga 😉

  Varför är BIP39 viktigt?

  Om du vill köpa kryptovaluta och har bestämt dig för att sätta upp din egen kryptovaluta plånbok, blir det aktuellt om ditt val av plånbok stöder BIP39.

  Om du använder en plånbok som implementerar BIP39 och i framtiden bestämmer dig för att migrera dina nycklar till en annan plånbok så kan du återskapa dina kryptoinnehav i din nya plånbok genom att mata den med din ursprungliga BIP39 mnemoniska mening.

  Detta fungerar eftersom BIP39 stöds av så många plånbokstillverkare. Som ett resultat förenklar BIP39 inte bara plånbok och nyckelhantering, det öppnar också dörren till mycket enklare plånboksmigrering. Även om det är ett "Bitcoin Improvement Proposal" är BIP39 i praktiken en de facto-standard som kraftigt har utvecklat kryptovalutaindustrin.

  Varför heter det BIP39?

  BIP39 är bara ett av en uppsättning av flera tekniska designdokument som introducerats av kryptovalutagemenskapen sedan Bitcoins start. Dess namn kommer från det faktum att det var det 39:e Bitcoin Improvement Proposal (BIP). BIP39 har visat sig vara en av de mest använda BIP:erna, och den är nu implementerad av många plånbokstillverkare och används för många fler kryptovalutor än bara Bitcoin.

  Vad är en BIP39 mnemonisk mening/fröfras?

  En BIP39 mnemonisk mening är en uppsättning ord (oftast 12 eller 24) som vi kan interagera med mer framgångsrikt än andra tecken som inte är ord (bitar och siffror och liknande). BIP39:s syfte med att introducera användningen av mnemoniska ord är att minska de fel som ofta uppstår när vi försöker kommunicera långa strängar av okända tecken.

  Plånboken hanterar det tunga lyftet av att konvertera mnemoniska ord genom en process av komplexa hash-, saltning- och kontrollsummor till ett binärt "frö", som sedan används för att generera de allra viktigaste privata och offentliga krypteringsnycklarna.

  Det är mycket viktigt att de mnemoniska meningarna genereras från slumpmässigt utvalda nummer! Dessa siffror kan genereras på en mängd olika sätt.

  Vad är en BIP39-lösenfras?

  BIP39 har ett alternativ för användare att lägga till en lösenfras samt ha en fröfras.

  Som standard inaktiverar vissa kryptovaluta-plånböcker användningen av den valfria lösenfrasen. Även om det kan lägga till viss säkerhet, tillför det också komplexitet. Om du ställer in en lösenfras har din säkerhetskopieringsstrategi bara blivit mer komplicerad.

  Du har nu två viktiga delar av information (de mnemoniska meningarna och din lösenfras) som är avgörande. Denna extra komplexitet ökar risken för att lösenfrasen försvinner och att du därmed förlorar din kryptovaluta.

  Hur mycket säkerhet tillför en lösenfras? Eftersom själva BIP39-fröfrasen erbjuder en otroligt hög nivå av skydd mot att bli gissad, minskar tillägget av en lösenfras faktiskt inte nämnvärt risken för en brute-force gissningsattack. Istället är det primära syftet med en lösenfras att lägga till ett extra lager av säkerhet för att skydda mot möjligheten att din fröfras av misstag avslöjas för någon.

  Men eftersom den är kortare och mindre slumpmässig än själva fröfrasen, kan lösenfrasen troligen gissas så småningom med en brute-force attack. Om någon fick tillgång till din fröfras är skyddsnivån som en lösenfras erbjuder kortlivad. Du kanske har en chans att rädda din kryptovaluta från stöld bara om du märkte att någon hade fått tillgång till din frönfras innan de kunde gissa din lösenfras.

  I praktiken kan detta vara dagar eller veckor, beroende på hur svårt att gissa det. Men är den begränsade ökningen av säkerheten värd den ökade risken för förlust av lösenordsfrasen? Baserat på din individuella situation kan du bestämma det själv, men du kan se varför många experter rekommenderar att du inte anger en lösenordsfras.

  Hur troligt är det att din BIP39-fröfras gissas?

  En mnemonisk mening konstruerad från slumpmässiga indata är mycket mer unik än de flesta kan föreställa sig. Till exempel, i en 24-ords BIP39-mening, finns det 2048 till 24:e potens möjliga kombinationer av ord (eller uttryckt på annat sätt, runt 3 x 10 till 79:e potens). För att försöka förstå hur enormt detta antal är, jämförs det ofta med en uppskattning av det totala antalet atomer i det kända universum. I praktiken är det faktiskt otänkbart med dagens teknik.

  Varför väljs BIP39-ord från en begränsad ordbok?

  BIP39-ordlistor kan verka godtyckliga men det är de inte. De är noggrant utvalda för att minska risken för felspecifikation. Ord i en BIP39-ordlista väljs med parametrarna på ett sådant sätt att de inte har synonymer, inte har alternativa stavningar, inte bara har en teckenvariation med andra ord i listan och inte är profana. Dessa regler gäller för alla språk. Dessutom är de första fyra tecknen i varje ord unika för varje ordlista, vilket är praktiskt när du skriver in dem i hårdvaruplånböcker med begränsade inmatningsmekanismer, stämplar dem på stålkort eller säkerhetskopierar dem i någon annan form.

  BIP39-ordlistor kan ses här.

  Dessutom behöver du inte nödvändigtvis komma ihåg detta, men BIP39 ordlistor har 2048 ord i dem. Anledningen till detta är att den är i linje med hur BIP39 använder 32-bitars block av entropi (slumpmässiga ingångar) plus en kontrollsummabit sekvenserad till en lång binär sträng som är delbar i 11-bitars tal. Vart och ett av dessa nummer kan innehålla upp till 2048 bitar. Kort sagt, 2048 ord är allt som behövs för att uppnå extremt höga nivåer av entropi.

  Behöver du förstå BIP39-matematik?

  Som användare av en kryptovaluta-plånbok behöver du inte nödvändigtvis förstå de exakta detaljerna i BIP39-beräkningar. Men du kanske vill förstå att de inkluderar genereringen av en kontrollsumma av slumpmässiga tal, och detta används som en integritetskontroll. En kontrollsumma är en liten bit data som låter dig kontrollera om en annan bit data är densamma som förväntat. Denna kontrollsumma ingår i det sista mnemoniska kodordet i en sekvens, och det hjälper plånböcker att verifiera giltigheten av varje mnemonisk mening. Så om en användare skriver in en uppsättning ord och den misslyckas med valideringen eftersom kontrollsumman inte är som förväntat, finns det troligen ett stavfel i det användaren skrev in.

  BIP39:s andra matematiska funktioner transformerar dess indata (slumptal plus den valfria lösenfrasen) genom envägsfunktioner som garanterar att de inte kan omvändas från den publika nyckeln.

  Om du vill göra en djupdykning och förstå de exakta mekanismerna för hur BIP39-plånböcker omvandlar mnemoniska koder till ett binärt frö, finns det en beskrivning i designdokumentet på Github.

  Vad är BIP32 och BIP44?

  Relaterat till BIP39 inkluderar de mest framträdande plånboksstandarderna BIP32 och BIP44.

  BIP32 ("Hierarchical deterministic wallets") lägger ut ett ramverk för Hierarchical Deterministic plånböcker (HD Wallets) så att de kan delas mellan människor.

  Dessutom definierar BIP44 ("Multi-account hierarki för deterministiska plånböcker") en organisatorisk hierarki för att hantera flera konton i deterministiska plånböcker.

  BIP32 och BIP44 arbetar tillsammans för att lägga till flexibilitet, integritet och interoperabilitet till HD-plånböcker. HD-plånböcker utökar kapaciteten hos deterministiska plånböcker, vilket möjliggör hantering av ett stort antal nycklar, som alla härrör från den ursprungliga BIP39-mnemoniska meningen (fröfras).

  De flesta kryptoplånböcker stöder BIP39 standard. Du kan dock stöta på plånböcker som Coinomi som också använder BIP44 och som standard har 24-ords frönfraser.

  Det viktigaste av allt är att du aldrig delar din mnemonisk mening med någon. Den ska du skydda med ditt liv.

  läs mer
 • OCR - Optical Character Recognition

  OCR definierar processen för att mekaniskt eller elektroniskt konvertera skannade bilder av handskriven, maskinskriven eller utskriven text till maskinkodad text. Se det som processen att göra analog data till digital.

  För att konvertera PDF-filer till text eller liknande dokument som Word så måste man ha ett OCR program eller alternativt en OCR tjänst på nätet som gör detta åt dig.

  Jag rekommenderar dessa sidor för OCR läsning

  Ocrconvert Onlineocr - Funkat bäst hitills. Onlineocr

  Jag ska försöka hålla denna lista uppdaterad när jag hittar fler eller bättre verktyg.

  läs mer

Nyheter

James Cameron Had Over 1000 Pages Of Notes For His Avatar Sequels2022-11-30 14:27
James Cameron has gone to great lengths to detail everything about the world of Avatar, and that seemed to begin with 1000+ pages of notes.
Joe Pesci Says 'Never Say Never' About Returning for a Home Alone Sequel 2022-11-30 13:30
Joe Pesci is open to returning for another Home Alone sequel.
Efter Edgerunners-succén, CD Projekt planerar fler "icke-spel"-projekt2022-11-30 13:28
Sannolikt: mer Cyberpunk.
Violent Night Reviews Heap Praise on David Harbour's Action-Fueled Santa Claus2022-11-30 13:24
Reviews for Violent Night.
Samuel L. Jackson Hits Back at Quentin Tarantino's Marvel Movie Star Comments2022-11-30 13:17
Unlike frequent collaborator Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson thinks Marvel actors are very much movie stars.
Wednesday spöar Stranger Things makalösa streaming-rekord2022-11-30 13:15

Att påstå att familjen Addams återkomst varit efterlängtad är tydligen en närmast skrattretande underdrift...


The Super Mario Bros. Movie Posters Offer Another Look at the Nintendo Legends2022-11-30 13:10
New The Super Mario Bros. Movie Posters.
Svensk pensionsfond stämmer Activision och Microsoft - "missgynnat aktieägarna"2022-11-30 12:49
Bobby Kotick beskylls för att försöka "rädda sitt eget skinn".
USA-rapport: Xbox Series X en topprodukt på Black Friday2022-11-30 12:13
Switch och Playstation 5 nämns inte.
Fallout 76 får en ordentlig introduktion av Nuka-World on Tour2022-11-30 12:03

Bethesda lägger snart till en karnevalsattraktion till sitt dystopiska Appalachia, vilken släpps den 6 december...


Kolla in de läckra The Super Mario Bros Movie-filmaffischerna2022-11-30 11:40

Förutom Mario får även lillebror Luigi, Toad, Peach, Donkey Kong och såklart den gamle ruskpricken Bowser egna posters...


Kika på Gotham Knights: Heroic Assault-lanseringstrailern2022-11-30 11:36

Samarbete för upp till fyra personer och mycket mer väntar i den första riktiga expansionen till Gotham Knights...


Snabbkollen - Vad tror du om Super Mario-filmen?2022-11-30 11:00
Svensk premiär i mars nästa år.
Vi arrangerar en mega-stream med World of Warcraft: Dragonflight imorgon2022-11-30 10:41

Fyra team med influencers kommer att tävla i olika utmaningar som kretsar kring nytt innehåll i expansionen...


Lanseringstrailern för Crisis Core: Final Fantasy VII-remastern är här2022-11-30 10:00
Emotionella tider för Zack och gänget.