Portskanna med hjälp av Nmap och Zenmap • Nmap

  Nmap är en fri portskanner. Den används för att upptäcka tjänster eller servrar i ett datornätverk och kan därför användas för att utvärdera den nätverkstekniska säkerheten i datorer. Detta är perfekt när du ska felsöka nätverket.

  zenmap-no-648x700.png

  Typiskt används Nmap för att se på vilka TCP-portar som olika datorer svarar på. Nmap kan i vissa fall ta reda på vilken servermjukvara som körs på den porten och göra en kvalificerad gissning på vilket operativsystem som körs på utrusning som den hittar i nätverket.

  Nmap finns för flera olika operativsystem vilket gör det extra bra. Oavsätt ifall du är en Linux eller Windows användare så funkar Nmap bra. Programmet självt är kommandobaserat!

  Zenmap

  Det finns flera olika grafiska användargränssnitt som kan underlätta användandet av Nmap. Vill man ha något enkelt och bra så kan man köra Zenmap.

  Ladda ner Nmap och Zenmap.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]