Hur ser jag min publika IP-adress?  • IP-nummer

    En IP-adress eller ett IP-nummer är en adress som identifierar en anslutning mot Internet. IP-adressen används för att information som skickas på Internet skall nå fram till rätt dator. Ibland så behöver man veta sitt publika ip-nummer av olika själ.

    IP-Adresse.png

    Om du är inloggad på ditt google konto så kan du hitta ditt ip genom Google sök. Om du inte har konto eller vill vara inloggad så kan du använda myip istället.

    Det är smidigt när det är lätt 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]