Lösenordshanterare för extra bra säkerhet • Lösenordshanterare

  Ibland kan det vara svårt att hålla reda på alla sina lösenord, vilket leder till att man har lätta eller samma lösenord överallt. Som ni förstår så över risken att någon kommer åt dina saker ifall du inte har bra lösenord. Man ska aldrig ha samma lösenord på något ställe!

  Det finns många tjänster som hjälper din med att hantera dina lösenord.

  LastPass

  LastPass är en tjänst av många som fungerar riktigt bra för att motverka lätta lösenord.

  RLjWn.png

  Med hjälp av LastPass så får du lättare att logga in, generera lösenord eller beställa saker online.

  Why Use LastPass?

  Spara medans du surfar

  Börja med att ladda ner LastPass som bara tar någon minut. När du sedan har skapat ett konto så kommer LastPass fråga din när du vill spara lösenord medans du surfar.

  Lätt att logga in

  När du har sparat en webbsidas användarnamn och lösenord så kommer LastPass fylla i dessa uppgifter automatiskt nästa gång. Du behöver inte tänka, skriva eller lägga någon tid alls eftersom LastPass hjälper dig med allt detta.

  Information på ett ställe

  Du kan se alla dina konton och lösenord lätt via webben hos LastPass. Där kan du editera, ta bort och hantera alla dina lösenord. Eftersom LastPass synkar automatiskt så är allt uppdaterat hela tiden.

  Gör den lättare när du handlar på internet

  Sätt upp en profil för varje kreditkort, familjemedlem, leverans address. När du redan har handlat på ett ställe så kan du lätt välja den profilen igen med ett klick. Skönt att slippa skriva in all information igen.
  in a single click.

  Kostnad

  Det som är bra med denna tjänst att det finns både gratis och premium konton för de som behöver lite mer funktioner. Det är viktigt att säkerhet och lösningar som detta gör det mycket lättare.

  1Password

  1Password är ett av de populäraste programmen för lösenordshantering och finns till Mac, Iphone, Ipad, Windows och Android.

  Att komma igång är mycket enkelt. En styrka här är den utmärkta integrationen med webbläsaren. 1Password kan logga in, fylla i webbformulär åt dig, och fånga upp nya inloggningsuppgifter när de skapas.

  1Password delar in informationselement i olika kategorier: inloggningar, konton, identiteter, säkra anteckningar, program och plånbok. Det går även att lägga till filer till element, de läggs in och skyddas i databasen, men synkas inte över till handhållna klienter. Det finns en bra sökfunktion, och det går att skapa etiketter för att kategorisera den lagrade informationen. Det finns också bra funktioner för att redigera, kombinera och städa bland de lagrade elementen.

  Passwordsafe

  Passwordsafe är ett öppen kod-projekt, från början skapat av den amerikanske säkerhetsexperten Bruce Schneier.

  Produkten finns bara till Windows, men formatet på den underliggande databasen, psafe3, är öppet och det finns klienter till andra system som kan använda den. Att installera programmet och komma igång går snabbt.

  Passwordsafe kan arbeta med flera olika databasfiler. Det gör det lätt att dela hemlig information med andra användare genom att lägga en gemensam databas på en filserver. För den som inte vill ha programmet installerat i sitt system går det att istället lägga det på en usb-sticka.

  Keepass

  Keepass är ett öppen kod-projekt skrivet i C# som använder ramverket Dotnet. Det innebär att Keepass i första hand fungerar i Windows. Däremot finns det portar av programmet till andra plattformar, exempelvis OS X, Linux och Android. Att installera och komma igång med Keepass går smidigt. Det går även att lägga programmet på en usb-sticka.

  Keepass delar in element i grupper och subgrupper. Det finns några fördefinierade subgrupper och typer av element, exempelvis för inloggning till webb- och nätverkstjänster, samt e-postkonton. Om inte de här typerna stämmer med det du behöver kan du skapa egna grupper och typer.

  Som standard genererar Keepass alltid lösenorden åt dig, och det finns bra stöd för att generera olika typer av lösenord med bra styrka.

  Det finns även webb-klient som heter keeweb och funkar lokalt eller på en webbserver samt en mobil app KeePass2Android.

  Om du vill hosta själv

  curl -O -L https://github.com/keeweb/keeweb/archive/gh-pages.zip
  unzip gh-pages.zip
  mv keeweb-gh-pages keeweb
  change index.html to index.php if server only check for php files.
  

  För Linux så finns app-admin/keepass i Gentoo. Om du vill hämta hämta filer från Google drive så finns det net-misc/drive.

  Passwordmanager

  Passwordmanager från Storedsafe har en serverbaserad fleranvändarlösning. Det finns inget specifikt klientprogram, utan allt är webbaserat.

  Inloggning till Passwordmanager sker med tvåfaktorslösning baserad på lösenord i kombination med Yubicos usb-anslutna autenticeringsnyckel Yubikey. Passwordmanager är även valideringsserver för Yubikeys och använder för detta Yubicos säkerhetsmodul YubiHSM som TechWorld tidigare testat (se tinytw.se/yubihsm).

  Passwordmanager arbetar med rollbaserad säkerhet samt grupper av användare. Beroende på roll går det bara att läsa information, skapa information eller övervaka hur olika element används.

  Om jag själv ska välja en favorit så väljer jag LastPass. Om ni har egna tips eller funderingar så tveka inte att skriva i denna tråd 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]