RUT avdrag för IT-support  • Enklare it-tjänster i hemmet

    Snart är det dags för det nya rut-avdragen som ska gälla från 1 augusti 2016. Förslaget som diskuterades i höstas finns nu med i den vårändringsbudget som regeringen lade fram i dag.

    It-tjänster har med jämna mellanrum varit uppe som kandidat för att omfattas av rut-avdraget. Nu blir det snart verklighet om inget oväntat inträffar. Tjänster som kommer att omfattas av det som inofficiellt kallas rit-avdraget, rut-avdraget för it-tjänster, är installation och reparation, underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser och dessutom handledning och rådgivning i som är kopplat till det arbetet.

    Men bara om utförs i hemmet och inte på en verkstad. Hjälp och rådgivningen får heller inte ske via telefon. Detta blir superbra för oss som arbetar med att hjälpa privatpersoner att komma igång.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]