FTP som ett lokalt filesystem • Anslut FTP som ett filsystem

  Det är rätt besvärligt att arbeta med FTP när man är en van användare av SSH och skalåtkomst. Genom att montera en FTP som ett filsystem så blir det som att arbeta lokalt på din dator. Det ända som är nackdelen är att vissa leverantörer har satt upp FTP-serven på ett konstigt sätt. Ett exempel på detta är Binero där serven lätt tappar kopplingen och fryser.

  ftp.jpg

  Mappa en FTP-disk i Linux

  Detta är en superbra lösning när man behöver arbeta på projekt där man inte får tillgång till SSH. Som Linux användare så blir man oftast tokig på detta. Du kommer behöva CONFIG_FUSE_FS i Linux kärnan och installera paketet lufs (sys-fs/lufs i Gentoo).

  Anslut FTP-serven / Filsystemet

  lufis fs=ftpfs,host=<ftpservern.domän.se>,username=<Användarnamn>,password=<Lösenord> /sökväg/katalog/ -s
  

  Koppla ifrån FTP-serven / Filsystemet

  fusermount -u /sökväg/katalog
  

  Jag föredrar terminalprogram så att man kan scripta funktioner. Om det är så att du vill ha ett alternativ till lufis så kan du alltid använda Curlftpfs.

  Anslut en FTP-disk i Windows

  I Windows kan man använda kommandotolken för att utföra olika uppgifter. FtpUse är ett program som används för att ansluta en FTP till ditt filsystem. Det här gör man för att lättare kunna arbeta i filer som finns på en FTP.

  mapping-ftp-disk-drive.gif

  FtpUse är en fri applikation som är utvecklad av Ferro Software och ger tillgång till ett FTP-filsystem för alla applikationer. Några exempel är Windows Utforskaren, Total Commander, MS-DOS kommandotolk. Observera att du måste köra dessa kommandon som administratör på Windows. Börja med att öppna kommandotolken som administratör.

  Anslut FTP-serven / Filsystemet

  ftpuse X: <ftpservern.domän.se> <Lösenord> /USER:<Användarnamn>
  

  Koppla ifrån FTP-serven / Filsystemet

  ftpuse X: /delete
  

  Detta ansluter och kopplar ifrån din FTP till X: i Windows.

  Anslut en FTP med inbyggda program i Windows

  Det finns även en lösning att direkt ansluta till din FTP med inbyggda program i Windows. Detta är möjligt i de flesta Windows men det skiljer sig lite i olika versioner av Windows. För att göra detta så går man till Den här Datorn och klickar på Map Network Drive. Läs mer om: map an ftp drive windows

  Visst är denna information användbar?


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]