Arbeta lätt med texter gemensamt utan konto  • Ofta arbetar jag tillsammans med både kunder och partners på webben via Googles produkter. Eftersom alla inte har eller vill använda Google, så är det bra med ett annat alternativ.

    writeurl-sampledoc.png

    Writeurl

    WriteURL är en realtids-textredigerare för gemensamt bruk online och man behöver inte registrera sig eller något lösenord. Klicka bara på New dokument på hemsidan för att komma igång. WriteURL är en fullständig textredigerare och du kan skriva på alla språk. Texten kan formateras med fet, kursiv, understruken samt välja både typsnitt, textstorlek och radavstånd. Den har även stöd för länkar och bilder vilket är bra.

    Det är även lätt att dela med sig av det dokument man skriver i till alla sina vänner.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]